søndag 4. mars 2012

Mine lederhunders CV

Hva er en god leder?
Her ser du et litt beskjedent bilde av min trygge leder nr.1 når det gjelder:
Min 1. dame  - Nuni.Hva som er en god leder tror jeg det er skrevet svært mange bøker om, og jeg har ikke lest mange av dem. Jeg har lest noen bøker om hundekjøring og ikke minst snakket med mange gode hundekjørere, og lederhundspørsmålet er et mye omtalt emne i "klubben" av kjørere. Lederhunden er spannets stjerne på samme måte som Messi er på Barcelona!

Jeg tror det finnes vel flere gode svar på det litt avhengig av situasjon og sammenheng - og jeg tror hver leder må finne sin personlige stil som funker.
I denne saken om ledelse har jeg bare livets skole - eller som en liten gutt her i bygda kommenterte - han "hadde nå bare livets barnehage han for sin del!" Hundekjøring er en erfaringssport der planmessig oppdrett og mye arbeid over lang tid er en viktig sukressfaktor.

Ifølge store lederundersøkelser som det engang ble vist til leste jeg følgende: At de beste lederne er de som motiverer seg selv og andre til å oppnå resultater,  har en sterk evne til å ta initiativ, gode ferdigheter i samarbeid med andre og kan få folk til å arbeide sammen i teamarbeid mot felles mål! Det passer vel bra hvis en oversetter det til Finnmarksløp-språket: Både du og hundene må ville, ha evne og kunne trekke sammen mot et felles mål!

Skal en lykkes i Finnmarksløpet så er det en ting som gjelder når alt annet er godt forberedt: VILJE! Man kan jo av og til lure når man bryter seg opp om natta og stuper ut i møre natta om dette er riktig klokt!? Er en ikke motivert er det veldig lett å ta en time til på øyet eller senke ambisjonene undervegs....

Jeg er jo lederen i hundespannet mitt:  Kanskje det er den som klarer å få en lederhund til å yte maksimalt når det gjelder som er den gode lederen? Da må omsorgen for spannets 56 poter og 14 mager, alles humør og helse være på topp hos sjefen sjøl. Her gjelder liten tue velter stort lass - og faenskapen og suksessen  ligger i detaljene! Mitt navn Arne er et norrønt navn som betyr ørn eller ørnemakt - så jeg får satse på at mine lederegenskaper får hjelp av dette ørneblikk på de viktige detaljene og klarer å holde oversikten.

Min spesiell lederhund Nuni er den som har fått hovedansvaret tidligere for å lede siste økta på Finnmarksløpet. Nuni har aldri vært skadd og har hatt flere kull med gode hunder etter seg. To av hennes avkom, Fink og Falk, er med i spannet. Nunis spesielle egenskaper er arbeidvillighet og at hun er å stole på! Hun bærer sine 9 år godt!

Nuni har datteren Fink i spannet, og disse to var lederne da Marianne vant Femundsløpet for en måned siden. En litt sær hund, men ho kan faget sitt og tar ansvar når det gjelder og setter fart i spannet.


Å ha slike hunder som disse to med de kvalitetene de har som ledere for de andre hundene og kommunikasjonen med meg er avgjørende for å lykkes. De er kloke, og av og til overrasker de meg med sin forståelse av situasjonene. Andre ganger tar de fri og instinktene styrer: Mat er godt og å sove er topp!

Å kjøre et spann med 14 hunder har en mektig opplevelse. Dårlige hunder bråker mest - og mitt spanner er veldig stille. Når spannet beveger seg stille i gallopp og det eneste jeg hører er EGNE hunder og deres lette lyd i snøen er det pay-back-time for alt arbeidet som ligg bak.

Arne

PS:
Her er fra en pause i sporet en av de siste dagene i februar. Livet er topp for spannet og alle med lederansvar!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar